việc xưa xem xét, chứng cớ còn ghi…

6 Th6
Hôm rồi con gái tôi hỏi tôi rằng: Phú có biết nước mình ngày xưa từng có tên là Đại Ngu không? tôi ngớ người, thực tình không nhớ nổi có lúc nào mà nước ta đặt tên nước “Đại Ngu” thế không biết. Hóa ra là Hồ Quí Ly, tra sử thấy Hồ Quí Ly công nhiều mà tội cũng nhiều, nhưng cái tội lớn nhất chính là tội để mất nước.


Trung Hoa từng tham vọng cả ngàn năm tìm cách xóa sổ Đại Việt, đồng hóa dân Việt ta nhưng đều thất bại. Mãi đến năm 1407, khi thấy nhà Hồ lên ngôi nhờ bức tử vua Trần và giết hại cả triều đình, ắt là không thuận lòng dân, nên từ Trung Hoa, nhà Minh lấy cớ xua quân tràn vào Đại Việt. Nhà Hồ nhanh chóng thất thủ và Đại Việt ta bị chìm trong cảnh khói lửa, chết chóc. Lần này nhà Minh quyết tâm triệt hạ Đại Việt nên đã cho quân đốt bỏ toàn bộ sử sách, phá bỏ các văn bia, thậm chí là cho thiến hoạn đàn ông Đại Việt để triệt luôn giống nòi.

hình lượn trên nétMay thay cho Đại Việt ta, xuất hiện một Lê Lợi với câu nói bất hủ: “Đại trượng phu phải giúp nước lúc gặp nạn, lập nên công lớn, chứ lại chịu đi làm đầy tớ người ngoài ư”?. (Nói tới đây lại mong các bác nào hay bảo việc gì phải nhắng lên với cụ Rùa ghẻ lở ở Hồ Gươm thì nên nghĩ lại chút). Chuyện sau đó thì ai có đọc lịch sử hoặc “Hội Thề” đều đã rõ, nay chỉ chép lại Bình Ngô Đại Cáo, bản dịch của cụ  Ngô Tất Tố, một áng sử thi ngời sáng của Đại Việt ta. (Phú tôi rất thích Bình Ngô Đại Cáo, đã mấy lần họa bài này)
Bình Ngô Đại Cáo


Thay trời hành hóa, hoàng thượng chiếu rằng,
Từng nghe: 
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Nước non bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.
Cho nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại;
Triệu Tiết chí lớn phải vong thân;
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét.
Chứng cứ còn ghi.
Vưà rồi:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thưà cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trờị
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc,
Ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng,
Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng,
Máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất,
Chân tay nào phục dịch cho vừa ?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;
Ta đây:
Núi Lam Sơn dấy nghĩa
Chốn hoang dã nương mình
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc nước thề không cùng sống
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc quân thù đang mạnh.
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng cứu nước,
Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
Cỗ xe cầu hiền,
Thường chăm chắm còn dành phía tả.
Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng,
Miịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
Vội vã hơn cứu người chết đói.
Phần vì giận quân thù ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn,
Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
Lúc Khôi Huyện quân không một đội.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà,
Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
Tướng sĩ một lòng phụ tử,
Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.
Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạọ
Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng quuân thanh càng mạnh.
Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía,
Lý An, Phương Chính, nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại,
Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về.
Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm
Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc: Trần Hiệp đã phải bêu đầu
Mọt gian kẻ thù: Lý Lượng cũng đành bỏ mạng.
Vương Thông gỡ thế nguy,
Mà đám lửa cháy lại càng cháy
Mã Anh cứu trận đánh
Mà quân ta hăng lại càng hăng.
Bó tay để đợi bại vong,
Giặc đã trí cùng lực kiệt,
Chẳng đánh mà người chịu khuất,
Ta đây mưu phạt tâm công.
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn
Nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính
Lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến một người,
Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
Tham công danh một lúc,
Để cười cho tất cả thế gian.
Bởi thế:
Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng
Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy
Đinh mùi tháng chín,
Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại
Năm ấy tháng mười,
Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm,
Chặt mũi tiên phong
Sau lại sai tướng chẹn đường
Tuyệt nguồn lương thực
Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế
Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu
Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong
Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn.
Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau
Lại thêm quân bốn mặt vây thành
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Dánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,
Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.
Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường
Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.
Bị ta chặn ở Lê Hoa,
Quân Vân Nam nghi ngờ, khiếp vía mà vỡ mật
Nghe Thăng thua ở Cần Trạm,
Quân Mộc Thạnh xéo lên nhau, chạy để thoát thân.
Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông,
Nước sông nghẹn ngào tiếng khóc
Thành Đan Xá, thây chất thành núi,
Cỏ nội đầm đìa máu đen.
Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,
Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù,
Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần vũ chẳng giết hại,
Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,
Về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.

….
này tàu lạ, có phải lũ bay là hậu duệ của Vương Thông, Liễu Thăng ngày trước, mau về tra sử mà coi rồi hẵng qua đây cắt cáp, kẻo hối không kịp.

Advertisements

9 phản hồi to “việc xưa xem xét, chứng cớ còn ghi…”

 1. Đồng Nhơn Tháng Sáu 6, 2011 lúc 2:55 sáng #

  Sao anh Phú lại cho bài này vào nhãn Nhảm vậy?

 2. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 6, 2011 lúc 2:58 sáng #

  Anh sửa lại rồi 🙂

 3. Gác Xép Tháng Sáu 6, 2011 lúc 3:26 sáng #

  Hi Phú, xin cho mượn nhà của Phú để nhắn ở đây luôn: trong những lúc như thế này mà những người nào bảo "việc gì phải nhắng lên" là mang họ Hồ, thuộc nước Đại Ngu.Cảm ơn Phú nhiều.

 4. TrangVu Tháng Sáu 6, 2011 lúc 4:05 sáng #

  Thưa, Chữ Ngu (虞) ở đây có nghĩa là "sự yên vui, hòa bình", chứ không có nghĩa là "ngu si" (愚癡).Trang

 5. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 6, 2011 lúc 4:11 sáng #

  @Gác Xép: mong bác thông cảm, Phú không biết bác định nói ai, nhưng Phú không welcome các nội dung đả kích người khác trong blog mình :)@TrangVu: cảm ơn bác, tất nhiên là đã có đọc sách sử thì Phú phải biết Đại Ngu nghĩa là "Yên Vui Lớn" rồi, chỉ là một cách để vào đề thôi ạ

 6. Gác Xép Tháng Sáu 6, 2011 lúc 5:39 sáng #

  1. Xin lỗi Phú Mỗ vì sự đường đột này. GX không đả kích ai từ nhà Phú. Vì đọc thấy cái này " mong các bác nào hay bảo việc gì phải nhắng lên với cụ Rùa ghẻ lở ở Hồ Gươm thì nên nghĩ lại chút" (trích) nên muốn chia sẻ với bác vậy thôi. Và đó cũng là nhắn trực diện đến những người anh em có dòng máu Việt nhưng xem nhẹ việc biểu tình sáng 05/6/2011 là vậy. Bác bỏ quá cho!2.@TrangVu: Cám ơn đã giải thích. HQL khi đổi tên nước Việt ngoài ý nghĩa "yên vui", thì theo sử ghi vì ông ta nhớ lại gốc gác của mình là con cháu Ngu-Thuấn bên Tàu. HQL đem nước Việt để tưởng nhớ, làm lễ dâng cha ông gốc gác của ông ta như vậy đó bạn TrangVu à! Yên vui như vậy thì đây, em chã!

 7. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 6, 2011 lúc 6:00 sáng #

  @Gác Xép: Thanks bác, vụ Ngu – Thuấn thì Phú không rõ lắm. Cảm ơn bác và hiểu được tấm lòng của bác đối với quê hương và luôn muốn chung sức để hầu góp tiếng nói, nhưng mỗi người chọn một cách thể hiện lòng yêu nước, cách đơn giản nhất là đi biểu tình, còn nhiều cách khác nữa chứ bác

 8. Lún Ghẻ Tháng Sáu 7, 2011 lúc 12:41 sáng #

  "cách đơn giản nhất là đi biểu tình". Không đúng nha Phú. Cách đó là "take a risk" nhiều nhất đó chớ Phú. Mí anh công an tóm được thì cũng rất ưa là phiền Phú à.Yêu nước trong cái trật tự rất im lìm ngồi chờ nhà nước phát động, là một cách rất là …an toàn.À, bài Cáo Bình Ngô á. Ngày xưa Lún thuộc lòng từ đầu bài tới cuối bài nha. Giờ thì …hehehe, không nhớ lấy 1 chữ.

 9. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 7, 2011 lúc 2:15 sáng #

  @Lún: Lún nói "take risk" làm nhớ lại chuyện Trần Văn Ơn và 9/1, nếu biểu tình vô tư như dân chúng thì chẳng có chuyện gì đâu. Bây giờ bạn Lún làm tranh cổ động chống TQ đi nào 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: